Sääntömääräinen syyskokous 7.11.2015

Hyvät Suomen Lemmikkiliitto ry:n jäsenet,

Tervetuloa yhdistyksen syyskokoukseen. Esillä sääntömääräiset asiat ja niistä tärkeimpänä tietysti hallituksen valinta vuodelle 2016. Kokous pidetään ennen Lemmikkimessujen alkamista ja siihen on varattu aikaa yksi tunti, jotta osallistujat ehtivät omille osastoilleen ennen näyttelyn alkua.
Nykyiset käytettävissä olevat hallituksen jäsenet (4 kpl) ovat alustavasti ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa hallitustehtävissä myös vuonna 2016.

SUOMEN LEMMIKKILIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 07.11.2015, klo 8.45 –
Paikka: Helsingin Messukeskus / Kokoustamo (A1), Messuaukio 1 00520 Helsinki. Kokoukseen osallistujat haetaan klo. 08.30 Eteläisen sisäänpäädyn ovien edestä ja johdetaan kokoustilaan.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet ja vahvistetaan toimintasuunnitelma. Välitilinpäätöstä,
tulo- ja menoarviota ei ole perinteisesti esitetty toiminnan ollessa rahallisesti vähäistä.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Muut esille tulevat asiat

9. Kokouksen päättäminen